11) Výzvy

Úvod:
Aby se dařilo cíle udržitelného rozvoje naplnit, je nutná spolupráce, partnerství a zapojení všech, kteří se na jejich naplňování podílejí, a kteří jsou jejich součástí, jak na úrovni států, mezinárodních organizací, tak na úroní komunit, podnikatelských subjektů a jednotlivých občanů.

Cíle:
Studenti si vyzkouší, jak lze v praxi naplňovat cíle udržitelného rozvoje
Nalezení východisek pro řešení na každodenní úrovni
Uvědomění si dopadů vysoké spotřeby
Vnímání dopadů globalizačních procesů

Pomůcky/podklady:
Hledání konstruktivního přístupu k řešení problematiky

Popis aktivity:
Studenti si vyberou jednu výzvu, popřípadě mohou vytvořit svou vlastní, která koresponduje s cíli udržitelného rozvoje podle OSN a po jejím ukončení sdílí s ostatními spolužáky průběh výzvy a výsledek.

  1. Vyprodukujte za týden jen kilo odpadu.
  2. Zjistěte, v jakém nejmenším objemu vody se dokážete umýt? (prakticky otestujte)
  3. Jeden den jezte jídlo s nejmenší ekologickou stopou.
  4. Jeden všední den snížím využití dopravy, která využívá ropu na minimum.
  5. Jeden týden nevyhodím žádné potraviny a budu se je snažit využít před datem expirace, nebo jejich zkažením a využít všechny jedlé části.
  6. Týden nepoužiji žádný jednorázový obal.
  7. Jeden den budu dobrovolníkem v neziskové organizaci, dle svého výběru, která svou činností naplňuje některý z cílů udržitelného rozvoje.
  8. Jeden den nebudu používat elektřinu (včetně baterií).

Po skončení aktivity doporučujeme diskutovat s dětmi, zda má konkrétní aktivita smysl, co zjistili nového, a jaké jsou jiné možnosti, jak dosáhnout stejného cíle.

Autor úlohy: Sylva Červenková