12) Koncepce veřejného prostoru

Cíle:
Pochopení rozdílu mezi soukromým a veřejným prostorem
Využívání veřejných prostor ve městech v rámci odlišných kultru a klimatu
Analýza už stojících staveb a okolního sídlení struktury v různých městech

Pomůcky/ Podklady:
Základní: mapa známého místa, pastelky, tužka
Nolliho schéma – Figure-ground diagram (mapa s vybarvenými zónami kam se může člověk dostat pěšky ve veřejném modu)
Schéma reprezentující centra (arabských, afrických, jiho amerických slumů, měst a vesni atd.)
Mapa s vymezeným okolím v místě, kde by mělo být například náměstí, nebo místa, na které by se mělo umístit náměstí, promenády u řeky, autobusové nádraží.

Popis aktivity:
Vyznačíme na mapě zastavěná místa černě. Ve zbylém si označíme soukromý prostor a veřejný prostor. V diskusi probereme jak se pohybujeme v dané struktuře.
Vyznačení důležitých míst na slepé mapě jednou barvou, dokreslení struktury veřejného prostoru druhou barvou a posouzení budoucího rozvoje místa v závislosti na zásahu – třetí barva.
Výsledkem má být debata, zda a v kterých místech je dobré o veřejný prostor pečovat a jaké zlepšení může pro danou lokalitu a lidi zásah poskytnout.

Varianty:
To samé v neznámých městech…
V závislosti na klimatu/ zemi/ kontinentu/ náboženství

Odkazy:
Figure-ground diagramy můžete nalézt například zde:
https://morphocode.com/figure-ground-diagram/
https://en.wikipedia.org/wiki/Figure-ground_diagram
https://bravedrawnworlddotnet.wordpress.com/2015/09/18/step-by-step-creating-a-figure-ground/
https://www.researchgate.net/figure/Figure-ground-and-network-analysis-of-four-examples_fig6_284028541

Přidal: Jindřich Raftl