13) Fungování lidských sídel- tržiště

Cíle:
Uvědomění různorodosti fungování lidských sídel
Pochopení rozvoje lokalit ve směru „zespodu – vzhůru“
Vysvětlení důležitosti dostupnosti pouličního nebo uličního obchodu (decentralizace proti centraliziaci)

Pomůcky/ Podklady:

Pauzovací papíry (lze nahradit běžnými papíry a kreslením proti světlu přes okno)

Mapy představující centra různých měst (např. asijských, afrických, jihoamerických slumů, měst a vesnic) ve vzájemně podobném měřítku

Černé fixa

Popis aktivity:

Studenti černou fixou překreslí na pauzovací (nebo přes okno na normální) papír stavby (vyznačí zastavěné plochy). Takovémuto zobrazení se říká figure-ground diagram nebo Nolliho schéma.

Studenti vyznačí klíčové trasy pohybu lidí – jednou barvou

Studenti se pokusí odhadnout (nebo najdou v původní mapě), kde se nachází třžiště nebo oblast ochodu a služeb

Studenti vyznačí docházkovou vzdálenost lidí z míst bydlení na místo prodeje potravin (15 min, 30 min, případně i 60min)

Studenti se pokusí vyznačit, kudy se na tržiště zboží dováží

Studenti diskutují, jak se mezi sebou liší jednotlivé výsledky a proč

Přidal: Jindřich Raftl