14) Práce s online atlasem

Cíle:
Studenti si uvědomí rozdíly mezi různými oblastmi na světě a různými problémy a riziky v těchto oblastech.

Studenti si uvědomí obtížnost rozhodování při směřování prostředků na rozvojovou pomoc.

Pomůcky/ Podklady:
počítač nebo tablet s internetem

Popis aktivity:
Studenti jsou rozděleni do skupin a jsou instruováni, aby si představili, že získali velkou sumu peněz, kterou musí použít k tomu, aby kdekoliv ve světě vyvolali co největší změnu k lepšímu (volitelně je možné dát do souvislosti s cíli udržitelného rozvoje). Úkolem je vymyslet nejvhodnější místo a způsob pomoci. Jako výchozí materiál je jim dán odkaz na online mapy.
Jednotlivé skupiny představí své návrhy a poté studenti diskutují, jaký druh pomoci má podle nich největší smysl.

Zpracovala: Andrea Joštová