15) Černá ovce – neobvyklé materiály

Úvod: V podmínkách ČR jsou běžně používány některé stavební materiály. V oblastech s jiným klimatem může být výhodné použít materiály jiné, protože jsou pro toto klima vhodnější. Dále při výběru materiálu hraje velkou roli jeho dostupnost na místě, náročnost výroby a v neposlední řadě cena. Často je výhodné použít materiál, který je k dispozici přímo na staveništi. V této úloze se studenti seznámí s několika druhy stavebních materiálů.

Cíle: Student se seznámí s několika typy přírodních materiálů.

Pomůcky/ Podklady:
Obrázky/fotky přírodních materiálů: konopí, pytle s hlínou (superdobe), sláma, nepálená cihla, kámen, beton, bambus, juta, dřevo, ovčí vlna
podklady k úloze v pdf

Popis aktivity:
Studentům promítneme koláž obrázků (nebo rozdáme rozstříhané obrázky)- úkol studentů je v nich najít černou ovci = fotku, která mezi ostatní nepatří.
Řekněte studentům, aby tuto „černou ovci“ objevili. Ovšem nezmiňujte, podle kterého kritéria ji mají hledat. Nechte studenty, aby společného jmenovatele většiny položek odhalili sami.

V druhé části studenti přiřazují k fotkám popisky a poté diskutují, pro jaké využití by mohly být konktétní materiály vhodné.

Varianty:
Doplňkové info : Černá ovce mezi obrázky je beton. Je to materiál, který pochází z neobnovitelných zdrojů. Nepočítá se mezi přírodní stavební materiály.