18) Střecha do různých podnebí

Úvod: Střecha je základní částí většiny staveb. Uživatelům mimo jiné poskytuje ochranu před deštěm, teplem, chladem, slunečním zářením, vniknutím osob nebo zvířat. Materiál vhodný k použití v konstrukci střechy i konstrukce samotná se liší podle klimatu v místě stavby. Střecha se může skládat z více vrstev nebo může být i dvouplášťová. V různých oblastech řešíme různé vlastnosti střech (např. kde neprší, neřešíme izolaci proti vodě a sklon střechy, kde hodně prší, řešíme i například hluk způsobený deštěm).

Cíle: 

Seznámit se s různými druhy konstrukcí střech

Uvědomit si, že pro různá klimata jsou vhodné různé konstrukce

Pomůcky/podklady: 

papíry, tužky, tabule

Popis aktivity:

Studenti odpovídají na otázku: K čemu mají budovy střechu? Moderátor zaznamenává odpovědi na tabuli a podporuje studenty k vytvoření co nejvíce odpovědí.

Studenti se rozdělí do skupin a každá skupina si vylosuje jeden druh podnebí (možno přidat nebo odebrat podle počtu studentů). Studenti ve skupinách diskutují o vhodné konstrukci a materiálu střechy s ohledem na sklon střechy, tepelnou izolaci, počet vrstev střechy a výsledek zakreslují do jednoduchého návrhu.

podnebí tropického deštného lesa

tropické monzunové podnebí

stepní podnebí

pouštní podnebí

středomořské podnebí

polární podnebí

Poté studenti prezentují a vysvětlují k čemu došli. V diskuzi vzájemně porovnávají výsledky a diskutují, proč se návrhy do různých klimat liší. Pokud to nevyplyne z diskuze, pokládá učitel otázky: Má smysl používat tepelnou izolaci v teplých oblastech? Jak zabráníme hluku způsobenému deštěm? Jak zajistíme, aby střechu neodnesl vítr? Jaké jsou výhody dvojité střechy?

Varianty:

Můžeme studentům přiřadit místa a studenti si sami dohledávají klimatické podmínky a konfrontují své návrhy s fotografiemi budov z místa (zde může být zajímavé i srovnání tradičních budov s moderními).

Autor úlohy: Eva Machová