4) Definice rozvojové země

Co je to rozvojová země? (10 – 15 minut)

Úvod: Země, které se stávájí přijemcem nějaké formy rozvojové pomoci jsou zpravidla označovány jako země rozvojové nebo nejméně rozvinuté země. Naopak jako vyspělé země jsou označovány země, které pomoc poskytují. Toto všeobecně známé označení se využívá od druhé poloviny 20. století a dnes je běžně využíváno Světovou obchodní organizací (WTO). S přihlednutím k historickým událostem zároveň vzniklo několik dalších způsobů hodnocení zemí, které se nezaměřují jen na ekonomickou a společenskou vyspělost.

Cíle: Žáci vytvoří vlastní definici rozvojové země.

Pomůcky/ Podklady:

Flipchart/ tabule, fixy.

Popis aktivity:

1) Brainstorming: Studenti dostanou za úkol vymyslet co největší množství kategorií, podle kterých se dají roztřídit země. Moderátor zapisuje na tabuli nápady, bez autocenzury (v případě online výuky je možné místo tabule použít například Mentimeter). Inspirace ostatními návrhy je vítána a důležité je množství nápadů. Úkolem moderátora je povzbudit účastníky k aktivnímu zapojení a zdůraznit množství kritérií, podle kterých se dají země rozdělit (nejenom rozvojové a rozvinuté).

2) Shrňte a okomentujte, co bylo řečeno, co se opakovalo, co je originální nápad.

3) Následuje diskuze a třídění nápadů

4) Nechte žáky vytvořit vlastní definici Rozvojové země.

Autor úlohy: Radim Špilka