5) Diskuze: Kriteria honocení rozvojové země (HND, HDI, HDP)

Úvod: Je-li země označena jako rozvojová, obvykle se potýká s nízkou životní úrovní svých obyvatel. Není samozřejmě možné označit zemi jako rozvojovou jen tak od stolu na základě sledování zpravodajství. Za tímto účelem bylo vytvořeno několik hodnotících indexů, podle kterých se orientují významné mezinárodní organizace. Nejvýznamnější tři kriteria hodnocení pochází od Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Rozvojového programu OSN.

Cíle: Žáci se seznámí z třemi základními kriterii, podle kterých se hodnotí rozvinutost země.

Pomůcky/podklady:

Světová banka pro klasifikaci rozvinutosti zemí používá hrubý národní důchod (HND) na osobu v amerických dolarech (pozor na rozdíl oproti HNP) . Národní důchod zahrnuje všechny příjmy domácností za sledované období. Tedy mzdy, renty, příjmové úroky a zisky firem.

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve své roční zprávě World Economic Outlook klasifikuje země na základě třech pomocných kritérií. Stejně jako Světová banka používá kritérium národní důchod na osobu a přidává ještě míru diverzifikace vývozu a míru integrace do globálního finančního systému. Míra diverzifikace vývozu značí jednostrannou orientaci vývozu a tedy nízkou úroveň rozvoje. Kritérium je významné zejména u zemí, jejichž ekonomika je založena na těžbě. Tyto země pak nejsou považovány za vyspělé země, byť může jít o země s vysokým důchodem. Třetí kritérium MMF v oficiálních materiálech nevysvětluje, a proto je obtížné určit, podle čeho je míra integrace do globálního finančního systému posuzována.

Rozvojový program OSN hodnotí země podle výše indexu lidského rozvoje (Human Development Index, HDI). HDI sleduje tři samostatné kategorie:
a) zdraví – očekávaná délka života při narození
b) vzdělání – (2 kategorie: průměrný a očekávaný počet let školního vzdělávání)
c) životní úroveň – HND na osobu v dolarech

Popis aktivity:

Žáci se seznámí s přiloženým textem a rozdělí se do 6 skupin. 3 skupiny budou zastupovat jednoho z tvůrců hodnotícího indexu a připraví si argumenty pro obhajobu svého indexu. Další tři skupiny budou zastupovat kritiky zmíněných indexů.

Učitel bude moderovat debatu, ze které by měly vyplynou silné a slabé stránky všech tří indexů.

Studenti diskutují, podle jakých dalších faktorů by se dala posoudit rozvinutost země.

Varianty:

Varianta hry balón, kde místo pasažérů padajícího balonu dosadíme naše 3 indexy.

Pokud chcete udělat úlohu komplikovanější, můžete zkusit místo HDI pracovat IHDI (Index lidského rozvoje upravený podle nerovnosti), který zohledňuje ještě nerovnost. Případně můžete po aktivitě diskutovat faktor nerovnosti zvlášť.

Autor úlohy: Radim Špilka