6) Brainstorming: Jak zhodnotím kvalitu života?

Úvod: Studenti si na základě vytváření vlastních kritérií hodnocení kvality života uvědomí, co je pro ně osobně důležité pro plnohodnotný život a zároveň, že v některých částech světa nelze naplňovat základní potřeby obyvatel, které my považujeme za samozřejmé. V této aktivitě lze využít teoretické základy hodnocení z předešlé aktivity č. 4., kde je definováno hodnocení Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a OSN a porovnat je s kritérii vytvořenými studenty.

Cíle:
Utváření realistického pohledu na hodnocení životní úrovně
Základy společensko vědní analýzy
Respektování různých systémů hodnot

Pomůcky/podklady:

tužka, papír
tabule
žebříček zemí dle kvality života

Popis aktivity:

1) Diskuze: Podle čeho hodnotím svou vlastní (nebo své rodiny) životní úroveň, jaké jsou oblasti hodnocení v rámci úrovně mého života, co já sám bych chtěl na úrovni žvota v ČR zlepšit?

2) Diskuze se zápisem na tabuli: Jaké kritéria hodnocení rozvoje studenti znají?

3) Studenti se rozdělí do 5-6 skupin, každá skupina dostane jeden stát, o kterém si vyhledá, co nejvíce informací (např. USA, Norsko, Česká republika, Somálsko, Bhůtán, Brazílie) a pokouší se vytvořit systém hodnocení kvality života v daném státu – určí si kategorie, které hodnotí. Své výstupy sdělí ostatním – výsledky každá skupiny napíše v heslech na tabuli – diskuze (Rovná se vždy kvalita života obyvatel země ekonomické výkonnosti státu? Zohlednili studenti v hodnocení otázku lidských práv a svobod, životního prostředí a diskriminaci některých skupin obyvatel, nastavení zdravotní péče?).

3) Studenti vyhledají informace o České republice, které jsou pro ně důležité, aby mohli zhodnotit kvalitu života a ekonomického rozvoje – práce ve skupině, sdělí svoje poznatky ostatním a porovnají, na kolik se jejich kritéria hodnocení shodují s ostatními skupinami.

Varianty:

Jako pomůcku lze využít například tyto mapy.

Studenti mohou porovnat výsledky své práce s indexem kvality života např. zde.

Autor úlohy: Sylva Červenková