8) Základní orientace v cílech udržitelného rozvoje

Úvod: Cíle udržitelného rozvoje navazují na předchozí Rozvojové cíle tisíciletí a představují plán rozvoje pro následujících 15 let (2015-2030). Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN (193 států), zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané.

Tyto cíle tvoří plán obsahující aktivity a strategie, které mají zajistit bezpečný, spravedlivý a trvale udržitelný rozvoj pro všechny lidi a komunity na světě, který nepůjde na úkor přírody, planety a společnosti. Lidé by si měli být rovni ve svých právech, možnostech a všichni by měli mít možnost vést plnohodnotný život, nikdo by neměl trpět nedostatkem jídla, vody, zdrojů, vzdělání. Cílů je celkem 17, každý se zabývá jiným problémem, jsou provázané, je třeba je řešit komplexně s ohledem na kulturní a geografické souvislosti.

Cíle:
Studenti získají orientaci v SDGs, seznámí se s jednotlivými cíli
Pochopení propojenosti a vzájemných souvislostí
Rozvoj kompetencí pro rozhodování v souvislosti s udržitelným rozvojem
Seznámení s dopady globalizačních procesů a hledání konstruktivního přístupu v rámci rozvojové a humanitární pomoci

Pomůcky/podklady:
Tužka, papír
Pracovní list
Pexeso, kartičky s jednotlivými cíli (ke stažení ZDE)

Popis aktivity:
1) Každý student vyplní pracovní list a následně se rozdělí do skupin po 5 studentech – budou diskutovat o svých odpovědích, následně zařadí pojmy z pracovního listu k jednotlivým cílům, o kterých si myslí, že daný problém řeší.
2) Studenti rozstříhají piktogramy jednotlivých cílů (naleznete v odkazu) a ve skupinách se snaží rozdělit cíle do okruhů, které spolu souvisí (např.životní prostředí, udržitelný rozvoj, právo a bezpečí atp.). Sdílí svá řešení s ostatními skupinami. Možnost rozdělení cílů do 4 skupin (sociální, ekonomické, enviromentální, kulturní)
3) Práce ve dvojici – studenti si zahrají pexeso s piktogramy cílů, ten kdo najde dvojici, řekne spoluhráči, co si pod konkrétním cílem představuje a čeho se týká a na jaká řešení se zaměřuje (https://www.osn.cz/knihovna/publikace/)

Zdroje:

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/knihovna/publikace/

Autor úlohy: Sylva Červenková