7) Vliv kolonialismu

Dopady kolonialismu

Úvod: Kolonialismus představuje rozšiřování svrchovanosti určitého státu nad rámec svých vlastních hranic. V kolonizovaných oblastech je přerušen vlastní přirozený politický, kulturní a ekonomický vývoj a rozvoj země. Kolonizovaná oblast ztratí kontrolu nad svými hospodářskými a přírodními zdroji a kolonizátor řídí politickou a vojenskou moc v zemi. Bývá ovlivněn i systém vzdělávání. Kolonie byly většinou pro kolonizující země zdrojem levné pracovní síly, levných surovin a odbytištěm výrobků. Po zrušení kolonií zůstávají často kolonizované státy závislé na zahraniční pomoci a mají potíže vytvořit fungující politický a ekonomický systém, protože kontinuita vývoje jejich vlastního politického a hospodářského systému byla narušena. Často také vzniklé problémy souvisí se spojením původně oddělených oblastí do jednoho státu, což může zapříčinit konflikt mezi etnickými nebo kulturními skupinami. Reálně tyto státy často zůstávají v mnoha oblastech závislé na původně kolonizujících zemích.

Cíle:
Student pochopí dopady kolonialismu a jeho rozsah
Vhled do souvislostí kolonialismu

Pomůcky/podklady:
slepá mapa světa – například zde
pastelky
tužka, papír
atlas
(internet)

Popis aktivity:
Studenti vybarví na slepé mapě světa oblasti, o kterých si myslí, že byli dříve koloniemi. Porovnají svou mapu s videem v odkazu o vývoji kolonialismu ve světě.
Diskuze: Co znamená kolonizace pro místní obyvatele? Bývalé kolonie patří mezi rozvinuté státy nebo rozvojové a proč tomu tak je? Jak dřívější kolonizace mohla ovlivnit situaci v kolonizovaných zemích nyní?
Diskuze: Jak kolonialismus ovlivnil vývoj kolonizovaých zemí? Kdy zanikly poslední kolonie? Existují ještě kolonie a kde? Znáte nějaký příklad kolonizace jinou než evropskou zemí? Jak velký musel být vliv kolonizátorů, aby změnil jazyk v daném státu?
Byly někdy Čechy kolonií nebo v situaci, která kolonizaci připomínala?

Varianty:
Vybarvování zemí může probíhat různými barvami, podle kolonizujícího státu.

Přílohy:
Video – vývoj kolonizace (extermí link):
Video k diskuzi EN (externí link)

Autor úlohy: Sylva Červenková