9) Co je to udržitelný/neudržitelný rozvoj?

Úvod: Cíle udržitelného rozvoje navazují na předchozí Rozvojové cíle tisíciletí a představují plán rozvoje pro následujících 15 let (2015-2030). Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN (193 států), zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané.

Tyto cíle tvoří plán obsahující aktivity a strategie, které mají zajistit bezpečný, spravedlivý a trvale udržitelný rozvoj pro všechny lidi a komunity na světě, který nepůjde na úkor přírody, planety a společnosti. Lidé by si měli být rovni ve svých právech, možnostech a všichni by měli mít možnost vést plnohodnotný život, nikdo by neměl trpět nedostatkem jídla, vody, zdrojů, vzdělání. Cílů je celkem 17, každý se zabývá jiným problémem, jsou provázané, je třeba je řešit komplexně s ohledem na kulturní a geografické souvislosti.

Cíle:
Vnímání udržitelného rozvoje jako přístupu, jehož cílem je humánní a prosperující společnost ve všech jejích oblastech

Pomůcky/podklady:
Tužka, papír
Piktogramy cílů udržitelného rozvoje
Internet

Popis aktivity:
1) Práce ve skupinkách: Co polde vás znamená udržitelný rozvoj a co je naopak neudržitelné? Studenti se rozdělí na skupinky a jedna část vymýšlí konkrétní příklady udržitelného rozvoje ke každému cíly udržitelného rozvoje (SDG) a druhá část neudržitelného rozvoje. Sdělení výslledků a zápis na tabuli – moderovaná diskuze. Studenti vysvětlují, svůj výběr.
2) Co mohu udělat já pro rozvoj mojí školy, místa, kde žiji v kontextu jednotlivých cílů? – Práce ve skupině ke každému cíli skupina vymyslí konkrétní věc, kterou by se zlepšila naplnění tohoto cíle ve své škole, místě života, ve svém městě – sdílení nápadů.

Zdroje:
Zdroje: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/knihovna/publikace/

Autor úlohy: Sylva Červenková