1) Rozdíl mezi rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí

Pomáháš nebo rozvíjíš? (5 – 10 minut)

Úvod: Lidé si často navzájem pomáhají a to v dobách klidu, tak i v krizových situacích, jako jsou válečné konflikty nebo přírodní katastrofy. Pomoc může mít i politický význam. Pokud se podíváme na organizované formy pomoci, do kterých se zapojeno velké množství subjektů jako jsou neziskové organizace, vládní agentury apod., jedná se obvykle humanitární pomoc nebo rozvojovou spolupráci. Humanitární pomocí se označuje bezprostřední krátkodobá pomoc, která lidem zasaženým humanitární krizí (přírodní katastrofa, pandemie, válečný konflikt apod.) pomůže uspokojit jejich základní životní potřeby. Rozvojová spolupráce se soustředí na zlepšení kvality života a udržitelnost, a to nejen v ekonomické, ale také sociální, ekologické a politické oblasti.

Cíle: Žáci si ujasní rozdíl mezi rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Pomůcky/podklady: Seznamy pojmů (Viz níže. Můžete přidat vlastní hesla. Některá hesla mohou v různých souvislostech patřit k oběma kategoriím.), tužka, papír

humanitární pomoc: zachraňovat životy snižovat strádání, chránit důstojnost dotčených osob, voda/hygiena (může patřit do obojího), potraviny/výživa, dočasná obydlí, pomoc po katastrofách, zachraňovat zdraví, pomoc při epidemiích

rozvojová spolupráce: zlepšení kvality života, partnerství, udržitelnost, soběstačnost, systémovost, vzdělání, voda a sanitace, životní prostředí (může patřit do obojího)

Popis aktivity:

1) Vytvořte z pojmů jednotlivé kartičky a tyto nechte studenty přiřazovat k nadpisům rozvojová spolupráce a humanitární pomoc.

2) Společně v kruhu s žáky diskutujte jejich řešení. Některé body na seznamu mohou studenti zařadit k oběma termínům. Důležité je, aby zarazení diskutovali.

3) Nechte žáky zformulovat definici rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Varianty:

Nabídněte žákům přesné definice rozvojové spolupráce a humanitární pomoci viz. například ZDE (externí link)

Autor úlohy: Radim Špilka